Menguruskan Maklumat dan memantau Projek Private Public Partnership (PPP) dan Projek Dana Mudah Cara (DMC) Kerajaan di bawah kawalan UKAS